Spirituel Integrativ Krops og Psykoterapi

Der kan være mange forskellige grunde til at vælge terapi. 

Det kan være i forbindelse med sorg, angst, udfordringer i parforholdet, i familen eller på arbejdspladsen. Stress, uro, bekymringer, søvnbesvær, vanskeligheder med at mærke og sætte egne grænser, en oplevelse af meningsløshed. Det kan også være udfordringer efter et traume som overgreb, ulykke eller andre grundlæggende ændrede livsforhold som f.eks. en skilsmisse. Det kan være du mærker, at du ønsker at bruge dig selv mere, på en anden måde, eller mindre end du gør i dag. For nogle er det en rejse ind i spørgsmålet; hvem er jeg og hvad er meningen med mit liv?

Gennem terapien møder du det i dig, der har brug for at blive set, hørt og mærket. Både det der er udfordrende, sorgfyldt, angstfyldt, skamfyldt eller smertefuldt og det, der er dine potentialer. Terapi er derved også en vej tilbage til de ressourcer og den glæde der findes bagved alle udfordringer og svære erfaringer.

Jeg arbejder ud fra et holistisk syn, det vil sige hvor krop, psyke og sjæl i samspil udgør det enkelte menneske. I terapien bruger jeg forskellige tilgange, som netop berører alle dele af den vi er. Det kan bl.a. være samtale, krops terapi, guideninger, opstillinger, tegne terapi og drømme arbejde.

Jeg er uddannet Spirituel Integrativ Krops & Psykoterapeut fra Tobias-skolen.

Pris pr. session:  60 - 90 min. 800 kr.